Trocha historie

Myra

 Myra bylo antické město v tehdejší Lýkii na místě dnešního Demre (dříve Kale) v jihoturecké provincii Antalya. Myra byla jedním ze šesti největších měst Lýkijské konfederace, bylo zde významné centrum kultu bohyně Artemidy Eleuthery (Kybelé), zničené zemětřesením roku 141. Myra byla sídlem biskupství a v pátém století se stala správním centrem Lýkie. Kolem roku 300 se zdejším biskupem stal svatý Mikuláš, nejznámější postava dějin města. Roku 809 bylo město vyrabováno vojskem Hárúna ar-Rašída a ztratilo svůj předchozí význam. Za vlády Alexia I. (1081–1118) město dočasně dobyli Seldžukové, roku 1087 italští kupci odvezli z neklidné oblasti do Bari ostatky sv. Mikuláše. Trosky antické Myry časem pokryly nánosy řeky Demre, v 60. letech zde proběhly vykopávky. 

Antické město Myra bývalo kdysi důležitým lýkijským městem a dnes je známé jako místo působení sv. Mikuláše. Z původního lýkijského
města jsou dnes ke spatření již jen pohřebiště a antické divadlo. Sotva by se našlo jiné místo, kde se dochovalo tolik skvostných lýkijských hrobů jako
Myra. Říká se jim „skalní hroby“ – jsou těsně namačkané jeden na druhý na příkrém svahu. Jde o fasády vytesané do skály, za nimiž se
skrývají vlastní hroby.